Nowa lista czasopism punktowanych

Opublikowano:

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, artykuły publikowane na łamach „Tematów z Szewskiej” mają wartość 7 punktów.

Share on Facebook