Współpraca 2(10)/2013

wspolpraca_cover


Spis treści


Pobierz cały numer


Redakcja

Przemysław Dudziński (sekr. red.)
Łukasz Michoń (red. tematyczny)
Tadeusz Mincer (sekr. red.)
Iwona Morozow
Janina Radziszewska (red. naczelna)
Krzysztof Solarewicz (red. współpracujący)

Recenzenci

Andrzej Dębski
Piotr Jakub Fereński
Marta Klekotko
Katarzyna E. Kość-Ryżko
Małgorzata Kozubek
Wojciech Kruszelnicki
Anna Kubczak
Arkadiusz Lewicki
Anna Nacher
Marek Pawlak
Tadeusz Sozański

Rada programowa

Marek Abramowicz
Karl Acham
Dariusz Aleksandrowicz
Paweł Banaś
Zygmunt Bauman
Stefan Bednarek
Marek Bojarski
Marta Botiková
Jan Burdukiewicz
Wojciech J. Burszta
Grzegorz Dziamski
Thomas Hylland Eriksen
Katarzyna Kaniowska
Waldemar Krzystek
Jan Miodek
Adam Patrzyk
Wiesław Saniewski
Roch Sulima
Andrzej Szahaj
Joanna Tokarska-Bakir
Tomasz Tomaszewski
Anna Zeidler-Janiszewska
Andrzej Zybertowicz