Rasa 4(14) 2014

rasa2

Spis treści


Pobierz cały numer


Redakcja

Przemysław Dudziński (sekr. red.)
Katarzyna Majbroda
Piotr Małczyński (red. tematyczny)
Tadeusz Mincer (sekr. red. i red. tematyczny)
Iwona Morozow
Janina Radziszewska (red. naczelna)
Krzysztof Solarewicz (red. współpracujący)

Recenzenci

Klaus Bachmann
Krzysztof Chodasewicz
Karol Chwedczuk-Szulc
Robert Frei
Krzysztof Jaskułowski
Stanisław Kamykowski
Aleksandra Kil
Artur Kozłowski
Małgorzata Kozubek
Krzysztof Łukasiewicz
Mirosław Marczyk
Magdalena Matysek-Imielińska
Aleksandra Moroska-Bonkiewicz
Łukasz Ostrowski
Marek Pawlak
Bożena Płonka-Syroka
Renata Tańczuk
Izolda Topp-Wójtowicz
Anna Wiatr
Dorota Wolska

Rada programowa

Marek Abramowicz
Karl Acham
Dariusz Aleksandrowicz
Paweł Banaś
Zygmunt Bauman
Stefan Bednarek
Marek Bojarski
Marta Botiková
Jan Burdukiewicz
Wojciech J. Burszta
Grzegorz Dziamski
Thomas Hylland Eriksen
Katarzyna Kaniowska
Waldemar Krzystek
Jan Miodek
Adam Patrzyk
Wiesław Saniewski
Roch Sulima
Andrzej Szahaj
Joanna Tokarska-Bakir
Tomasz Tomaszewski
Anna Zeidler-Janiszewska
Andrzej Zybertowicz