Performatywność 1(11)/2014

performatywnosc_2


Spis treści


Pobierz cały numer


Redakcja

Przemysław Dudziński (sekr. red.)
Łukasz Michoń
Tadeusz Mincer (sekr. red.)
Iwona Morozow (red. tematyczny)
Janina Radziszewska (red. naczelna)
Krzysztof Solarewicz (red. współpracujący)

Recenzenci

Ewa Bal
Lilianna Bieszczad
Piotr Jakub Fereński
Barbara Forysiewicz
Robert Frei
Magdalena Grenda
Jelena Guga
Krzysztof Jaskułowski
Dariusz Kosiński
Małgorzata Kozubek
Wojciech Kruszelnicki
Arkadiusz Lewicki
Michał Mokrzan
Joanna Ostrowska
Izolda Topp

Rada programowa

Marek Abramowicz
Karl Acham
Dariusz Aleksandrowicz
Paweł Banaś
Zygmunt Bauman
Stefan Bednarek
Marek Bojarski
Marta Botiková
Jan Burdukiewicz
Wojciech J. Burszta
Grzegorz Dziamski
Thomas Hylland Eriksen
Katarzyna Kaniowska
Waldemar Krzystek
Jan Miodek
Adam Patrzyk
Wiesław Saniewski
Roch Sulima
Andrzej Szahaj
Joanna Tokarska-Bakir
Tomasz Tomaszewski
Anna Zeidler-Janiszewska
Andrzej Zybertowicz