Lokalność 1(7)2012

tzs_1(7)2012


Spis treści


Pobierz cały numer


Redakcja

Łukasz Michoń
Iwona Morozow
Adam Paluch (red. naczelny)
Marek Pawlak (sekr. red.)
Janina Radziszewska (red. tematyczny)

Recenzenci

Piotr Badyna
Piotr Jakub Fereński
Łukasz Kaczmarek
Leszek Kleszcz
Katarzyna Emilia Kość-Ryżko
Małgorzata Kozubek
Wojciech Kruszelnicki
Amanda Krzyworzeka
Jan Galant
Zbigniew Kopeć
Tomasz Rakowski
Elżbieta Rybicka
Patrycja Trzeszczyńska
Piotr Zwierzchowski

Rada programowa

Marek Abramowicz
Karl Acham
Dariusz Aleksandrowicz
Paweł Banaś
Zygmunt Bauman
Stefan Bednarek
Marek Bojarski
Marta Botiková
Jan Burdukiewicz
Wojciech J. Burszta
Grzegorz Dziamski
Thomas Hylland Eriksen
Katarzyna Kaniowska
Waldemar Krzystek
Jan Miodek
Adam Patrzyk
Wiesław Saniewski
Roch Sulima
Andrzej Szahaj
Joanna Tokarska-Bakir
Tomasz Tomaszewski