Er(r)otyzm 1(15) 2015

erotyzm1_15


Spis treści


Pobierz cały numer


Redakcja

Ewa Łukaszyk (red. tematyczna)
Katarzyna Majbroda
Tadeusz Mincer (sekr. red.)
Iwona Morozow
Janina Radziszewska (red. naczelna)
Krzysztof Solarewicz (red. współpracujący)

Recenzenci

Monika Baer
Piotr Jakub Fereński
Robert Klementowski
Leszek Kleszcz
Izabela Kowalczyk
Małgorzata Kozubek
Aleksandra Kunce
Bartłomiej Lis
Magdalena Matysek-Imielińska
Adam Nobis
Ivan Peshkov
Krzysztof Rutkowski
Celina Strzelecka
Jarosław Syrnyk
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Krystyna Wierzbicka-Trwoga
Dorota Wolska

Rada programowa

Marek Abramowicz
Karl Acham
Dariusz Aleksandrowicz
Paweł Banaś
Zygmunt Bauman
Stefan Bednarek
Marek Bojarski
Marta Botiková
Jan Burdukiewicz
Wojciech J. Burszta
Grzegorz Dziamski
Thomas Hylland Eriksen
Katarzyna Kaniowska
Waldemar Krzystek
Jan Miodek
Adam Patrzyk
Wiesław Saniewski
Roch Sulima
Andrzej Szahaj
Joanna Tokarska-Bakir
Tomasz Tomaszewski
Anna Zeidler-Janiszewska
Andrzej Zybertowicz