Współpraca

Opublikowano:

Łukasz Michoń | Wrocław

Z radością oddajemy czytelnikom „Tematów z Szewskiej” dwutomowy numer on-line poświęcony tym razem WSPÓŁPRACY. Przy tej okazji, na łamach TzS – obok starannie wyselekcjonowanych tekstów polskich badaczy – postanowiliśmy opublikować także tłumaczenia wybranych artykułów, które pierwotnie ukazały się w pierwszym numerze czasopisma Collaborative Anthropologies. Mamy nadzieję, że dzięki temu polskojęzyczny czytelnik Tematów będzie usatysfakcjonowany inspirującymi tekstami trzech antropolożek: Carolyn Fluehr-Lobban, Joanne Rappaport oraz Deepy S. Reddy. Zdaniem redakcji te trzy wybrane pozycje ciekawie wprowadzają w problematykę badań opartych na współpracy oraz ściśle związanych z nimi kontekstów teoretycznych, etycznych oraz metodologicznych. Skrzętnie wyselekcjonowane i przyjęte do tomu teksty polskich autorów można uznać z jednej strony za inspirujące kontynuacje wątków podjętych przez amerykańskie antropolożki, z drugiej, jak to już mamy w zwyczaju, za propozycje wybiegające poza wiedzę oswojoną przez naukowców z kręgu nauk humanistycznych. W tomie pierwszym postanowiliśmy tym samym opublikować tekst Katarzyny Abramczuk na temat współpracy w kontekście wybranych analiz oraz eksperymentów przeprowadzonych w ramach teorii gier. Marcin Adamczak przedstawia złożone kwestie współpracy na planie filmowym i wynikających z tego faktu problemów dotyczących autorstwa dzieł filmowych. Szczególnie ciekawą propozycją rozwiązania tego problemu, zdaniem autora, jest propozycja „sieciowej” koncepcji autorstwa filmowego. Z kolei Dawid Głownia wprowadzi czytelnika w fascynujący świat dwóch wielkich artystów japońskich, których niezwykle stymulująca i burzliwa współpraca odmieniła raz na zawsze nie tylko artystyczny wymiar filmów japońskiTom drugi otwiera artykuł Tomasza Kozłowskiego dotyczący charakteru współpracy w społeczeństwie sieci. W tym kontekście przedmiotem zainteresowania stają się dla autora „medialne tłumy” i ich specyficzne praktyki. Tekst Kamila Pietrowiaka, Sandry Tworkowskiej i Joanny Zdobylak jest ciekawą próbą stworzenia wielogłosowej, opartej na głębokim rozumieniu współpracy, prezentacji wiedzy dotyczącej specyfiki życia młodych niewidomych osób. W drugim tomie postanowiliśmy opublikować także inspirującą rozmowę Ewy Łukaszyk z Justyną Olko – koordynatorką projektów mających na celu ochronę ginących języków mniejszościowych na temat bezpośredniej współpracy badaczki ze społecznościami lokalnymi. Artykuł Mateusza Sikory przedstawia specyfikę dobrze już znanych, choć ciągle zbyt rzadko stosowanych w praktyce badań w działaniu. Tym razem zostały one ukazane w kontekście bardzo ciekawego studium przypadku dotyczącego realizacji międzynarodowego projektu badawczego na Wileńszczyźnie. Tom dotyczący współpracy zamyka artykuł Tomasza Umerle traktujący o współpracy w kontekście współpisania rozumianego tutaj jako „praktyki codzienności”. Na koniec kilka uwag dotyczących zmian w redakcji „Tematów z Szewskiej”. Po wielu latach owocnej pracy na emeryturę udał się nasz redaktor naczelny i jeden z założycieli czasopisma – prof. dr hab. Adam Paluch. W tym miejscu jeszcze raz chcieliśmy podziękować Mu za wieloletnią i niezwykle twórczą współpracę redakcyjną. Pozostaje mieć nadzieję, że nowy i powiększony zespół redakcyjny wraz ze swoimi pomysłami będzie godnie kontynuował pracę, dzięki której, w bardzo krótkim czasie, „Tematy z Szewskiej” stały się jednym z najważniejszych czasopism branżowych w Polsce. Oddając czytelnikom ten numer Tematów mamy nadzieję, że spotka się on z ciepłym przyjęciem.ch, ale także głęboko wpłynęła na zmianę praktyk produkcyjnych w lokalnym przemyśle kinowym.

Łukasz Michoń

Share on Facebook