Call for papers – Zaproszenie do współpracy

Opublikowano:

Redakcja czasopisma Tematy z Szewskiej przedłuża termin zgłaszania artykułów do tomu poświęconego problematyce PERFORMATYWNOŚCI.

W kontekście tematu interesują nas zagadnienia związane z przejawami zwrotu performatywnego w naukach humanistycznych i społecznych, zaangażowanych projektach performatywnych zorientowanych na bunt wobec zastanego porządku oraz jego zmianę, performatywność jako metoda badawcza.

Mile widziane przez nas są także propozycje wywiadów z osobami, które mogą w sposób inspirujący wypowiedzieć się na jeden z zadanych tematów.

Przyjmujemy także propozycje tłumaczeń do wspomnianych tomów.

Ponadto szukamy osób zainteresowanych tłumaczeniem z języka angielskiego tekstów zaproponowanych przez redakcję.

Realizacje przyjmujemy do końca lutego 2014 roku.

Share on Facebook