Call for papers – Zaproszenie do współpracy

Opublikowano:

Redakcja czasopisma Tematy z Szewskiej zaprasza do zgłaszania artykułów do dwóch tomów, które poświęcone będą problematyce WSPÓŁPRACY i PERFORMATYWNOŚCI.

W kontekście WSPÓŁPRACY szczególnie interesują nas artykuły będące analizami projektów interdyscyplinarnych opartych na idei współpracy, uczestniczących badaniach współpracujących, badań posługujących się sztuką, zaangażowanych społecznie i politycznie badań jakościowych wspierających grupy wykluczone, etnografii performatywnej oraz zaangażowanych społecznie i polityczne projektach artystycznych. Interesują nas nowe ruchy społeczne oparte na współpracy w celu poprawy warunków życia społeczności lokalnych.

W kontekście PERFORMATYWNOŚCI interesują nas zagadnienia związane z przejawami zwrotu performatywnego w naukach humanistycznych i społecznych, zaangażowanych projektach performatywnych zorientowanych na bunt wobec zastanego porządku oraz jego zmianę, performatywność jako metoda badawcza.

Mile widziane przez nas są także propozycje wywiadów z osobami, które mogą w sposób inspirujący wypowiedzieć się na jeden z zadanych tematów.

Przyjmujemy także propozycje tłumaczeń do wspomnianych tomów.

Ponadto szukamy osób zainteresowanych tłumaczeniem z języka angielskiego tekstów zaproponowanych przez redakcję.

Realizacje przyjmujemy do końca czerwca 2013 roku.

Share on Facebook