Wyobraźnia 1(2) 2008

Opublikowano:


Spis treści

Loża dla prowadzącego temat
Bartosz Jastrzębski
Na tropach wyobraźni

Małgorzata Czapiga
Wyobraźnia bezsłowna: Leśmian i Mądzik

Anna Cetera
Pusty kształt O wyobraźni teatralnej Szekspira

Joanna Gniady
Esteta w okowach wyobraźni Huysmanowski Des Eseintes i jego świat Na Wspak

Ewa Szkudlarek
Antyepitalamium w onirycznej wyobraźni Ślubu Witolda Gombrowicza

Agnieszka Rydz
Wyobraźnia skierowana ku Morzu

Agnieszka Maciocha
Wyobraźnia. Władza poznawcza czy siła twórcza?
Rozważania na podstawie czasopism i traktatów estetycznych przełomu XVIII i XIX w.

Izabela Jędrzejowska
O wyobraźni w przekładzie – między twórczym a odtwórczym charakterem pracy tłumacza

Witold Prymakowski
Dlaczego większość tekstów naukowych rozpoczyna się cytatami?
Czyli krótka rozprawa o relacji pomiędzy wyobraźnią, natchnieniem a tradycją.

Tematy z Szewskiej
Wojciech J. Burszta
„KULTURA”: Paradoksy wyobraźni antropologicznej

Piotr Kowalski
Historia kultury, historia wyobraźni

Katarzyna Majbroda
Wyobraźnia antropologiczna.
Przypadek Argonautów Zachodniego Pacyfi ku Bronisława Malinowskiego

Łukasz Michoń
O antropologicznych zabawach z wyobraźnią

Marek Pawlak
Marynowany Naród na Gorącym Talerzu

Jan Kurowicki
Wyobraźnia i praktykowanie piękna

Jacek Grębowiec
Miastotwórczy aspekt imaginacji

Agnieszka Kaczmarek
W stronę społecznych wyobrażeń

Johanna Perkiö
Czy moja wyobraźnia jest naprawdę moja?
Z pogranicza rzeczywistości psychicznej i społecznej

Kamila Dolata
Otwarcie na byt Gastona Bachelarda. Rozważania dotyczące teorii wyobraźni

Wioletta Dąbrowska
Wyobraźnia – objawienie wewnętrznej prawdy

Katarzyna Saniewska
Wyobraźnia. Siatka na motyle pełna robaczywych gwiazd

Anna Iwaniuk
?

Ela Dillane
Wyobraź sobie… / Edel…

Witold Szymański, Maurycy Kin
O pewnych metodach projektowania układów przestrzennych i kształtowania wyobraźni

Marek Abramowicz
2 + 2 = 4

Jerzy Olek
Możliwe, że możliwe

Share on Facebook