Cisza 1/2007

Opublikowano:

Spis treści

Słowo od redakcji

Loża dla prowadzącego temat
Adam Paluch
Ciszy różne brzmienia
Karolina May
Cisza

Łukasz Michoń, Marek Pawlak
W poszukiwaniu ciszy. Etnografi czna podróż po Wrocławiu

Ks. Janusz Czarny
Cicho-sza, niczego nie ma…

Izabela Jędrzejowska
Defi nicja a znaczenie – czyli jak usłyszeć i zrozumieć ciszę

Bartosz Jastrzębski
Cisza współczesnej codzienności

Halina Kudlińska
Cisza jest kulturą

Maurycy Kin, Witold Szymański
Fenomeny ciszy

Kazimierz M. Borkowski
Nieobecna wszechobecna cisza wszechświata

Wioletta Dąbrowska
Cisza mistyczna. Znaczenie ciszy i milczenia w mistyce buddyjskiej

Marlena Krupa
Cisza mistycznej kontemplacji.
Milczenie Pieśni duchowej św. Jana od Krzyża i jej polskich przekładów

Anna Cetera
Reszta. O ciszy i milczeniu u Szekspira

Zbigniew Władysław Solski
Ce Petit Trou Nommé Schlüsselburg Tadeusza Różewicza

Ewa Szkudlarek
Między ciszą a lękiem. Rzecz o „Drugim pokoju” Zbigniewa Herberta

Dagmara Szlagor
Świat iluzji dźwięków na przykładzie Dead Mana Jima Jarmuscha

Julia Popkiewicz
Cisza obrazująca

Renata Tańczuk
Cisza fotografi i

Małgorzata Dyrlica
Cisza a muzyka

Robert Losiak
O estetyce ciszy

Grzegorz Dąbrowski
Estetyczna Cisza Muzyki

Anna Grzonkowska
Cisza

Andrzej Maciej Kaniowski
Czymże jest milczenie? Pytanie filozoficzne

Maria Straś-Romanowska
O mądrości, która dojrzewa w ciszy

Iwona Kabzińska
Sąsiedztwo ciszy i hałasu

Marek Pawlak
O przestrzeniach ciszy. Zapiski antropologiczne

Jacek Tabisz
Wiersze

Zbigniew Rykiel
Brzmienia ciszy

Justyna Leszka
Przekleństwo ciszy

Krystyna Żarecka-Augustyn
Fizjologia ciszy niechcianej

Marcin Białas
Jak wydostać niesłyszących ze świata ciszy?

Małgorzata Pietkiewicz
Cisza

Łukasz Piotr Michoń
Między ciszą i dźwiękiem, na moście linowym kołysanym przez wiatr…

Share on Facebook